મિત્રો આ સાઈટ મા તમને ઘણુ બધુ જાણવાનુ મળશે ગઝલ, વાર્તા, જોક્સ, ઈન્ટરનેટ ને લગતી પણ માહિતી મળશે.હુ એન.જી પટેલ પોલિટેક બારડોલી ની ઈલેક્ટોનીક્સ અને કોમ્યુનીકેશન ઈજનેર મા ભણુ છુ.તમારા મિત્રો ને પણ આ સાઈટ વિસીટ કરવા કહેજો. આવજો મિત્રો...
free counters

પુસ્તકાલય (ફ્રી ડાઉનલોડ)

Free Download + PDF File
જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો
CLICK HERE Get Reader
ક્રમઉત્તમ પુસ્તકો – લેખપેઈઝસફોર્મેટસાઈઝ
અંતિમ સંદેશ–પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યPDF File૫૭ KB
અંતિમ સંદેશ – વંદનીય માતાજી ભગવતીદેવી શર્મા,૫૯ KB
આદરણીય ડૉ. પ્રણવ પંડયા૮૮ KB
આદરણીય બહેન શૈલબાળા પંડયા૬૪ KB
વિચાર ક્રાંતિના બીજ૬૬ KB
સજલ શ્રદ્ધા – પ્રખર પ્રજ્ઞા૫૬ KB
યુગ નિર્માણ સત્સંકલ્પ૪૨ KB
મહાકાલની વક્રતા સમઝૅ૮૪ KB
આપના અંગ અવયવોથી૧-૨૧૦૬ KB
૧૦દેવ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલય૧-૧૦૪૨૭૨ KB
૧૧જીવન ધારા૧-૫૬૧૬૦ KB
૧૨લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશ્ય – 1૧-૩૯૦ KB
૧૩લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશ્ય – 2૧-૧૧૨૨૭ KB
ગાયત્રી મહાવિજ્ઞાન
૧૪ગાયત્રીની મહાવિજ્ઞાન ભાગ-૧૧-૧૫૭૩.૮૫ MB
૧૫ગાયત્રીની મહાવિજ્ઞાન ભાગ-૨૧-.૧૭૧૩.૦૧ MB
૧૬ગાયત્રીની મહાવિજ્ઞાન ભાગ-૩૧..૧૪૪૨.૫૭ MB
યુગગીતા સાહિત્ય
૧૭ગીતાનું મહત્ત્વ યુગગીતા (ભાગ-1)૧-૨૪૧૧૪ KB
૧૮અર્જુન વિષાદ યુગગીતા (ભાગ-1)૧-૨૭૧૦૯ KB
૧૯યોગસ્થ જની યુગધર્મનૉ નિવાહ કરૉ યુગગીતા (ભાગ-1)૧-૨૬૧૦૫ KB
૨૦સ્થિતપ્રજ્ઞ યુગગીતા (ભાગ-1)૧-૪૪૧૫૪૪ KB
૨૧લોકશિક્ષણ માટે સમર્પિત યુગગીતા (ભાગ-1)૧-૩૫૧૪૦ KB
ઉત્તમ પુસ્તકો – લેખ
૨૨મારુ વીલ અનૅ વારસૉ – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય૧-૨૦૦૬.૪૮ MB
૨૩જીવનની સર્વોપરિ આવશ્યકતા – આત્મજ્ઞાન૧-૧૪૯૪૯૭ KB
૨૪ગૌ વંશનુ મહત્ત્વ અને ઉપયોગીતા૧-૧૭૮૫૬૩ KB
૨૫કર્મકાન્ઙ – ભાસ્કર૧-૪૧૬૧૧.૮ MB
૨૬શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા પાઠનો૧-૪૪૮.૯૧ MB
૨૭હું કોણ છું ?૧-.૪૧૧.૮૦ MB
૨૮પ્રજ્ઞા અભિયાનનો યોગ વ્યાયામ૧-૩૪૪.૧૯ MB
૨૯ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ
યુગ ચેતના સાહિત્ય
૩૦દેવોને પણ દુર્લભ એવું માનવજીવન૧-૫૧૫૨ KB
૩૧પરિવારને સંસ્કારી કેવી રીતે બનાવશો?૧-૫૧૬૪ KB
૩૨સમાજને વ્યસનમુક્ત કરવા શું કરવું ?૧-૫૧૫૨ KB
૩૩હિંમત કરો- કુરિવાજોની બેડી તોડો૧-૧૧૯૫ KB
૩૪સમયનો પોકાર જ્ઞાનયજ્ઞ૧-૭૮૩ KB
૩૫ગાયત્રી અને યજ્ઞ ભારતીય સંસ્કૃતિના માતાપિતા૧-૪૧૫૫ KB
૩૬બેઈમાની નહીં, ઈમાનદારીનો માર્ગ અપનાવીએ૧-૯૧૧૪ KB
પ્રજ્ઞા લઘુ પુસ્તકમાળા
૩૭સફળ જીવનની દિશાધારા૧.૩૨૩૨૧ KB
૩૮પરિવારમાં શાલીનતા અને શિષ્ટાચાર૧-૧૮૨૯૪ KB
૩૯મનુષ્યથી મહાન બીજું કોઈ નથી.૧-૧૭૨૪૯ KB
૪૦યુવા શક્તિ  નવસર્જનમાં જોડાય૧-૧૨૪૩૧ KB
૪૧સફળ અને સંતુષ્ટ જીવન કેવી રીતે જીવીએ૧-૧૯૪૦૬ KB
૪૨ઉત્કૃષ્ટ વિચારોનું સતત સાંનિધ્ય૧-૧૯૨૦૨ KB
૪૩કૌટુંબિક જીવનની સમસ્યા૧-૩૨૫૨૬ KB
૪૪હિમ્મત ન હારો૧-૧૨૧૫૭ KB
૪૫શક્તિનો ભંડાર આપણું મન૧-૧૮૫૫૩ KB
૪૬યુગ ઋષિની અમરવાણી ભાગ – ૧૧-૧૭૨૫૧ KB
૪૭યુગ ઋષિની અમરવાણી ભાગ – ૨૧-૧૫૨૧૦ KB
૪૮ઊઠો, જાગો સુવિચાર૧-૨૦૨૧૫ KB
૪૯અમૃત કળશ ભાગ – ૧૧-૪૦૬૩૭ KB
૫૦અમૃત કળશ ભાગ – ૨૧-૬૭.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More