મિત્રો આ સાઈટ મા તમને ઘણુ બધુ જાણવાનુ મળશે ગઝલ, વાર્તા, જોક્સ, ઈન્ટરનેટ ને લગતી પણ માહિતી મળશે.હુ એન.જી પટેલ પોલિટેક બારડોલી ની ઈલેક્ટોનીક્સ અને કોમ્યુનીકેશન ઈજનેર મા ભણુ છુ.તમારા મિત્રો ને પણ આ સાઈટ વિસીટ કરવા કહેજો. આવજો મિત્રો...
free counters

શુક્રવાર, 6 મે, 2011

અમે તો નવુ કરીયે છીએ


પ્રેરણા તમારાથી લઇએ છીએ,
અમે તો નવુ નવુ કંઇ કરીયે છીએ,
પણ આજકાલ તમે પણ રીસાયા,
અમે તો બસ મનાવીયે છીએ,
કહો છો બહુ થયુ હવે,
અમે તો તેમા પણ પ્રેરણા લઈયે છીએ,
મજ્ધાર પર મુકી જતા રહ્યા,
અમે તો એકલા તરતા રહીયે છીએ,
વાંધો નહી, હશે કોઇ મજબુરી,
અમે તો એ પ્રેરણાથી પણ નવુ કરીયે છીએ.
નીશીત જોશી

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More